DỊCH VỤ DỊCH VỤ GIS DESKTOP-GIS

JA slide show

DESKTOP-GIS

Email In PDF

DESKTOP-GIS

Các phần mềm GIS được cài đặt trên máy tính đơn và hoạt động không cần kết nối Internet gọi là Desktop-GIS.

NẾU BẠN ĐANG CÓ KHÓ KHĂN TRONG SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM GIS, CHÚNG TÔI CÓ THỂ TRỢ GIÚP. ARCGIS | MAPINFO | QGIS |  GVSIG |  MAPWINDOW

arcgis diagram

CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ PHẦN CỐT YẾU CỦA HỆ THỐNG GIS. LỰA CHỌN HỆ QUẢN TRỊ CSDL ĐÚNG ĐẮN VÀ PHÙ HỢP SẼ NÂNG CAO HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG GIS. SQL SERVER |  ORACLE |  SQLITE |  SDE |  MYSQL |  POSTGRESQL

(*) Xin vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn miễn phí.