Giải pháp

JA slide show

Bài báo khoa học ngành Địa Tin Học

Năm 2013

1. Nguyễn Ngọc Lâu và Nguyễn Văn Tuấn, (2013), “Khảo sát thuật toán Blewitt trong phát hiện trượt chu kỳ trên trị đo pha GPS và GLONASS”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 15 3-2013, pp. 28-36.

2. Nguyễn Ngọc Lâu, (2013), “Định vị điểm chính xác tích hợp trị đo GPS và GLONASS”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 15 3-2013, pp. 9-17.

Hà Minh Hòa và Nguyễn Ngọc Lâu, (2013), “Xử lý đồng thời các trị đo GPS/GLONASS trong bài toán nghiên cứu chuyển dịch của vỏ trái đất”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 17 9-2013, pp. 1-4.

3. Nguyễn Ngọc Lâu, Dương Minh Âu, (2013), “Phương pháp xác định độ nghiêng của tàu đo sâu bằng công nghệ GNSS”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 1007-1014.

4. Hồ Tống Minh Định, Lê Toàn Thủy, Lê Văn Trung, (2013), “Bài toán hợp pha trong kỹ thuật squeesar: xác định lún TP. Hồ Chí Minh”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 979-983.

5. Đào Xuân Lộc, Dương Tuấn Việt, Nguyễn Duy Vũ, (2013), “Về thiết lập sai số giới hạn khi ứng dụng phép biến đổi Helmert để phân tích độ ổn định các mốc cơ sở”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 985-991.

6. Đào Xuân Lộc, Lê Hoàng Huy, (2013), “Về lưới tự do và áp dụng lưới tự do trong trắc địa công trình”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 991-997.

7. Nguyễn Trường Ngân, Lê Văn Toàn, (2013), “Khả năng ứng dụng mô hình rusle2 trong nghiên cứu xói mòn bồi tụ quy mô lưu vực”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 969-978.

8. Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Văn Tuấn, (2013), “Cải thiện thuật toán Blewitt để nâng cao độ tin cậy trong sửa chữa trượt chu kỳ trên trị đo pha GLONASS và GPS”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 1015-1022.

9. Nguyễn Ngọc Lâu, (2013), “Ảnh hưởng của tầng điện ly lên các đường đáy ngắn đo bằng công nghệ GNSS tại khu vực Ninh Thuận”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 1023-1027

10. Hồ Nguyễn Cúc Phương, Truyện Phương Minh Tú, Nguyễn Mạnh Trưởng, Nguyễn Đức Tuấn, Khưu Minh Cảnh, (2013), “Bước đầu ứng dụng GIS trong công tác tác chiến và hỗ trợ về quy hoạch về mạng lưới các đơn vị phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 963-968.

11. Phan Hiền Vũ, Roderik Lindenbergh, Massimo Menenti, (2013), “Xác định các hồ Tây Tạng bị ảnh hưởng bởi băng tan”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 1035-1043

12. Dương Tuấn Việt, (2013), “Vai trò của mô hình tầng điện ly trong xử lý dữ liệu GNSS động để quan trắc biến dạng giàn khoan xa bờ”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 997-1066

13. Trần Trọng Đức, (2013), “Xử lý địa không gian qua INTERNET”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 13, trường Đại học Bách khoa TP HCM, pp. 947-954.


Năm 2012

1. Trần Trọng Đức, (2012), “Ứng dụng GIS trong công tác định giá cho từng thửa đất”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 11 3-2012, pp. 41-46.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2012), “Lắp ráp máy thu GPS rẻ tiền tại Việt Nam phục vụ công tác Trắc địa và Địa chính”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 11 3-2012, pp. 19-25.

2. Nguyễn Ngọc Lâu, (2012), “Xác định lượng hơi nước tích tụ (PWV) bằng phương pháp định vị điểm GPS chính xác”, Tạp chí Khí tượng và Thủy văn, số 614 2-2012, pp. 40-44.

3. Nguyễn Ngọc Lâu, (2012), “Nghiên cứu sử dụng sản phẩm bản lịch và số hiệu chỉnh đồng hồ vệ tinh GLONASS cho định vị điểm đơn chính xác tích hợp GPS và GLONASS”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ “Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Hội Trắc địa- Bản đồ- Viễn thám Việt Nam tổ chức vào 10-2012 tại Hà Nội, pp. 17-26.

4. Dương Tuấn Việt, Nguyễn Ngọc Lâu và Đặng Văn Công Bằng, (2012), “Introduction of software can be applied to process GPS phase data on half-wavelength PPHC”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ “Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Hội Trắc địa- Bản đồ- Viễn thám Việt Nam tổ chức vào 10-2012 tại Hà Nội, pp. 169-177.

5. Hồ Nguyễn Cúc Phương, Trần Văn Hùng, Huỳnh Thái Duy Phương, Khưu Minh Cảnh và Lê Trung Chơn, (2012), “Establishing the spatial optimal model to impact the climate changes by design of experiment”, Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied science, Hochiminh City, Vietnam, 16-20 October 2012, pp. 6-11.

6. Nguyễn Ngọc Lâu, (2012), “Monitoring the Tohoku earthquake on 11, March 2011 by using GPS Technology”, Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Science, Hochiminh City, Vietnam, 16-20 October 2012, pp. 269-279.

7. Khưu Minh Cảnh và Lê Trung Chơn, (2012), “Qualitative the sematic factors on map for similarity spatial searching based on spatial description”, Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Science, Hochiminh City, Vietnam, 16-20 October 2012, pp. 287-292.

8. Lê Cảnh Định và Trần Trọng Đức, (2012), “Integration of GIS , Group AHP and Topsis in Evaluating Sustainable Land-use Management”, Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Science, Hochiminh City, Vietnam, 16-20 October 2012, pp. 293-298T

9. Trần Trọng Đức, (2012), “Displaying, Editing and Analysing Spatial Data via Internet with a WebGIS Application developed using Open Source Software”, Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Science, Hochiminh City, Vietnam, 16-20 October 2012, pp. 311-316.

10. Nguyễn Hữu Đức và Lê Trung Chơn, (2012), “Open Source Software in Building WebGIS of Bus Information System”, Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Science, Hochiminh City, Vietnam, 16-20 October 2012, pp. 329-334.

11. Hồ Tống Minh Định, Lê Toàn Thủy, Fabio Rocca, Ludovic Villard, (2012), “Retrieval of Tropical Forest Height by mean of SAR Tomography”, Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Science, Hochiminh City, Vietnam, 16-20 October 2012, pp. 379-384.

Năm 2011

1. Hà Minh Hòa và Nguyễn Ngọc Lâu, (2011), “Vai trò của việc xử lý đồng thời các dữ liệu đo GPS/GLONASS trong ITRF để xác định dị thường độ cao độ chính xác cao”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 8 6-2011, pp. 1-6.

2. Nguyễn Ngọc Lâu, (2011), “Cải thiện độ chính xác xác định TEC bằng mô hình bậc hai”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 8 6-2011, pp. 7-11.

3. Nguyễn Ngọc Lâu và Dương Tuấn Việt, (2011), “Thử nghiệm khả năng xử lý trị đo pha trên nửa bước sóng của các phần mềm thương mại”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 9 9-2011.

4. Đào Xuân Lộc và Vũ Duy Hưng, (2011), “Chương trình bình sai cao “XLDC1.0.0””, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

5. Bùi Quang Tuyên, Phạm Hoàng Lân, Đào Xuân Lộc, (2011), “Một số kết quả xác định cao độ thủy chuẩn từ đo GPS và mô hình EGM2008 khu vực Nam Trung bộ”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.  

6. Nguyễn Ngọc Lâu và Dương Minh Âu, (2011), “Khảo sát bước và bậc của phương pháp Runge – Kutta trong việc tính toán tọa độ vệ tinh GLONASS”. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.   

7. Khưu Minh Cảnh, Trần Quang Trường Hinh, Trần Trọng Đức, Hồ Nguyễn Cúc Phương, (2011), “Một số vấn đề về đồng bộ dữ liệu không gian”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

8. Nguyễn Nhất Sinh và Trần Trọng Đức, (2011), “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong phân khúc thị trường thức ăn gia súc”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

9. Lê Cảnh Định, Trần Trọng Đức, (2011), “Tích hợp GIS và AHP mờ trong đánh giá thích nghi đất đai”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

10. Lê Minh Vĩnh, Châu Phương Khanh, (2011), “Cartogram- một phương pháp thể hiện trực quan dữ liệu không gian”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

11. Nguyễn Trọng Khánh, Lê Minh Vĩnh, (2011), “Nghiên cứu xây dựng bản đồ chuyên đề thống kê kinh tế xã hội trực tiếp trên môi trường internet”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

12. Đào Xuân Lộc, Vũ Duy Hưng, (2011), “Ứng dụng thuật toán bình sai lưới tự do cho dạng tuyến đo cao không có số liệu đo dư thừa và số liệu các điểm gốc để phân tích độ ổn định các mốc cao độ”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

13. Đào Xuân Lộc, (2011), “Về đánh giá độ chính xác các hàm trị bình sai trong phương pháp bình sai bình sai điều kiện kèm tham số bổ sung lưới cao độ”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

14. Hà Minh Hòa, Nguyễn ngọc Lâu, (2011), “Xử lý đồng thời các trị đo GPS/GLONASS trong bài toán nghiên cứu chuyển dịch của vỏ trái đất”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

15. Phan Hiền Vũ, Roderik Lindenbergh, Massimo Menenti, (2011), “Ứng dụng dữ liệu đo cao bằng tia laser từ vệ tinh Icesat để giám sát biến động mực nước hồ”. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

16. Nguyễn Nhất Sinh, Trần Trọng Đức, (2011), “Áp dụng kỹ thuật GEOCODE của ARCGIS trong điều kiện của Việt Nam”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

17. Hồ Tống Minh Định, Lê Toàn Thủy, (2011), “Xác định chiều cao rừng nhiệt đới”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

18. Nguyễn ngọc Lâu, Dương Tuấn Việt, (2011), “Ứng dụng thuật toán LAMBDA để xử lý trị đo pha nửa bước sóng từ các máy thu GPS rẻ tiền”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 12, trường Đại học Bách khoa TP HCM.

19. Lau N Nguyen, Ha Hoa M, Coleman R, (2011), “A new technique for processing GLONASS carrier phase measurements over medium length baselines using IGS products”, International Journal of Geoinformatics, V7, N4, 2011, pp. 11-20.

Nguyễn Trọng Khánh và Lê Minh Vĩnh, (2011), “Nghiên cứu xây dựng bản đồ chuyên đề thống kê kinh tế xã hội trực tiếp trên môi trường internet”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Số 9 9-2011, pp. 52-60.

Trần Trọng Đức và Nguyễn Thế Bách, (2011), “Valuation of land parcel by using GIS and ArcGIS Engine”, Asian Geospatial Forum, 17-19 October, Jakarta, Indonesia.


Năm 2010

Nguyễn Ngọc Lâu, (2010), “Trích lọc chỉ số TEC từ trị đo GPS”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 3/2010, pp. 16-24.

Lê cảnh Định, Cao Duy Trường, Trần Trọng Đức, (2010), “Mô hình tích hợp Cellular Automata và GIS trong mô phỏng không gian các phương án quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp”, Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010, Nhà xuất bản nông nghiệp, Trang 23 – 32.

Khưu Minh Cảnh, Trần Trọng Đức, Hồ Nguyễn Cúc Phương, (2010), “Bàn về phương  pháp lập trình sánh đôi trong các dự án ứng dụng GIS”, Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010, Nhà xuất bản nông nghiệp, Trang 69 – 72.

Hồ Nguyễn Cúc Phương, Trần Trọng Đức, (2010), “Ứng dụng GIS thống kê và phân tích số liệu tuyển sinh hằng năm tại trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Lâm”, Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010, Nhà xuất bản nông nghiệp, Trang 203 – 207.

Hồ Nguyễn Cúc Phương, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Trọng Đức, Khưu Minh Cảnh, (2010), “Thể hiện bản đồ sách xanh dựa trên số liệu điều tra môi trường cấp tỉnh”, Tuyển Tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19 Đại học Mỏ - Địa Chất, 11/11/2010, Trang 227-234.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2010), “Định vị điểm chính xác với các máy thu GPS rẻ tiền”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 6, 12/2010, pp. 26-34.

Trần Trọng Đức, (2010), “Integration of Geoserver, OpenLayer, GeoExt and ArcSDE to manage an Urban Drainage Information via Internet”, Proceedings: International Symposium on GeoInformatics for Spatial-InfraStructure Development in Earth and Applied Sciences, pp. 93-98.

Hồ Nguyễn Cúc Phương & Trần Trọng Đức, (2010), “Ứng dụng GIS trong thống kê và phân tích số liệu học sinh bỏ học”, Tuyển Tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19 Đại học Mỏ - Địa Chất, 11/11/2010, pp. 170-177.

Trần Trọng Đức, (2010), “Ứng dụng GIS quản lý lịch sử biến động của thửa đất”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công Nghệ, Vol. 13, No. 1, pp. 77-83.


Năm 2009

Lê Cảnh Định và Trần Trọng Đức, (2009), “The Integration of GIS And Fuzzy Multi-Objective Linear Programming - an Interactive Decision Making Tool in Sustainable Use of Agricultural Land”, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.

Hà Minh Hoà và Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Tidal Effects to Absolute Gravity Measurements on the Off-shore Islands”, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.

Ba Duy Nguyen, Dinh Ho Tong Minh, Francesco Sarti, Steffen Dransfeld, Ramon Hanssen, (2009), “Measuring Land Subsidence in Hanoi City by Means of Radar Interferometry Technique”, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.

Le Van Trung, (2009), “Outline of the Waterlog and Flood Prevention Solutions in Ho Chi Minh City”, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.

Le Van Trung and Ho Tong Minh Dinh, (2009), “Monitoring Land Deformation Using Permanent Scatterer INSAR Techniques – Case Study: Ho Chi Minh City”, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.

Nguyen Lam-Dao, Armando Apan, Thuy Le-Toan, Frank Young, Trung Le-Van,  Alexandre Bouvet, (2009), “Towards an Operational System for Rice Crop Inventory in the Mekong River Delta”, Vietnam Using Envisat ASAR Data, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.

Tran Thi Van, Le Van Trung and Hoang Thai Lan, (2009), “Application of Thermal Remote Sensing in Study on Surface Temperature Distribution of HCM City”, 7th FIG Regional Conference Spatial Data Serving People: Land Governance and the Environment – Building the Capacity Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.

Lê Cảnh Định, Trần Trọng Đức, (2009), “Ứng dụng GIS trong Quy Hoạch sử dụng Đất”, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học: “Đo đạc  và bản đồ Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, Hà nội, 12/2009.

Đào Xuân Lộc, (2009), “Bàn về độ chính xác vị trí điểm của đường chuyền đa giác”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Trần Trọng Đức, Trương Chí Quang, Phạm Văn Dư, Võ Quang Minh, (2009), “Ứng dụng GIS trong quản lý sản xuất lúa và cảnh báo sớm tình hình nhiễm rầy nâu trên lúa”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Hà Minh Hoà, Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Các số cải chính gia tốc lực trọng trường do ảnh hưởng sóng chu kỳ nửa và một ngày đêm”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Ung Lê Huy, Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Khai thác trị đo pha của chíp OEM Garmin 25LP trong công tác trắc địa”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, Trang Cao Tuyên, (2009), “Trích lọc chỉ số PWV từ trị đo pha GPS”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Đánh giá độ chính xác của một số dịch vụ dựa trên Web xử lý tự động dữ liệu GPS”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Trần Trọng Đức, (2009), “Ứng dụng GIS trong quản lý thông tin ngập”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Nguyễn Tín Quang, Trần Trọng Đức, (2009), “Phát triển hệ thống phục vụ bản đồ số trên Web  dựa Trên Mã nguồn mở”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Luong Bao Binh, (2009), “Regularization methods and the application into MRA process”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Phan Văn Cường, Lê Trung Chơn, (2009), “Nghiên cứu và xây dựng mô hình hệ thống thông tin quản lý cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung, (2009), “Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Trần Tuấn Tú, Nguyễn Trường Ngân, (2009), “Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất lưu vực hồ Dầu Tiếng”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Dương Chí Công, Nguyễn Ngọc Lâu, Hà Minh Hòa, Vũ Thanh Ca, (2009), “Một số kết quả nghiên cứu sử dụng số liệu đo GPS độ chính xác cao để xác định tổng lượng điện tử phương thiên đỉnh (VTEC) và lượng hơi nước tích tụ (PWV) tại Việt Nam”, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học: “Đo đạc  và bản đồ Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 12/2009.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Trích lọc chỉ số TEC từ trị đo GPS”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học: "Đo đạc và Bản đồ Việt Nam vì sự nghiệp Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc", Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 12/2009.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Các tín hiệu mới từ những vệ tinh GPS thế hệ mới”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 1, 25-29, 9-2009.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2009), “Định vị bằng điểm đơn bằng GPS hiện nay có thể đạt độ chính xác bao nhiêu?”, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, Vol 12, No. 8-2009: 31-38.

Trần Trọng Đức, (2009), “Phát triển công cụ GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu biến đổi theo thời gian”, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, Vol 12, No. 8-2009: 39-44.

Đào Xuân Lộc, Chu Mạnh Hùng, (2009), “Khảo sát độ ổn định mốc lưới độ cao cơ sơ bằng thuật tóan bình sai lưới tự do”, Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, Vol 12, No. 8-2009: 84-91.

Trần Trọng Đức, Bùi Thị Hồng Đào, (2009), “Ứng dụng GIS trong quản lý, phân tích và trình bày số liệu thống kê kinh tế - xã hội”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Quách Đồng Thắng, Trần Trọng Đức, (2009), “Xây dựng ứng dụng GIS quản lý vi phạm trật tự xây dựng cấp phường trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Đào Xuân Lộc, (2009), “Về ước tính độ chính xác lưới GPS thiết kế”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Đào Xuân Lộc, (2009), “Một số kết quả đo lún Saigon Pearl Tower 1 và 2”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.

Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, Lê Văn Trung, (2009), “Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh qua các bề mặt không thấm”, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ lần 11, 10-2009, ĐHBK Tp. HCM.


Năm 2008

Võ Minh Hải, Trần Trọng Đức, (2008), “Phát triển ứng dụng GIS trên PDA”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công Nghệ, Tập 12, 36-44.

Lê Văn Trung, Hồ Tống Minh Định, (2008), “Ứng dụng kỹ thuật INSAR vi phân trong quan trắc biến dạng mặt đất khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công Nghệ, Tập 11.


Năm 2007

Nguyễn Ngọc Lâu, (2007), “Kiểm nghiệm các mô hình trọng số của trị đo GPS trong định vị điểm độ chính xác cao”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2007), “Định vị điểm đơn bằng GPS hiện nay có thể đạt độ chính xác bao nhiêu?”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Đinh Viết Chủng, Nguyễn Ngọc Lâu, Lê Văn Trung, (2007), “Ứng dụng kỹ thuật neural network để sửa chữa trượt chu kỳ trong trị đo pha GPS”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, Hồ Nguyễn Hoàng Vũ, Dương Tuấn Việt, (2007), “Khảo sát cự ly giới hạn của máy thu GPS một tần số tại TP. Hồ Chí Minh”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, Hồ Nguyễn Hoàng Vũ, (2007), “Xây dựng mô hình độ trễ điện ly từ trị đo pha GPS”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2007), “Khai thác các máy định vị cầm tay GPS trong Trắc địa”, Tạp chí Địa Chính, Vol 1-2007, pp 3-7.

Đào Xuân Lộc, (2007), “Đánh giá sử dụng phương pháp lặp để ước tính độ chính xác lưới đường chuyền và lưới độ cao”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Đào Xuân Lộc, Chu Mạnh Hùng, (2007), “Khảo sát độ ổn định mốc lưới độ cao cơ sở bằng thuật toán bình sai lưới tự do”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Chu Mạnh Hùng, Đào Xuân Lộc, (2007), “Ứng dụng phương pháp bình sai lưới tự do trong khảo sát độ ổn định mốc tọa độ lưới khống chế cơ sở”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Lê Trung Chơn, Lê Thanh Tú, (2007), “Khảo sát các phần mềm xử lý trị đo pha GPS trên  máy thu GPS một tần số Spectra Precision”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Nguyễn Tấn Lực, (2007), “Khảo sát độ chính xác xây dựng mô hình độ cao số DEM từ ảnh hàng không tỷ lệ lớn”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Lê Văn Trung, Hồ Tống Minh Định, (2007), “Ứng dụng kỹ thuật Insar vi phân quan trắc biến dạng mặt đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Lê Văn Trung, Nguyễn Thanh Minh, (2007), “Trích lọc giá trị nhiệt bề mặt (LST) từ ảnh vệ tinh LANDSAT 7 ETM+”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Đặng Văn Công Bằng, Lê Thanh Tú, (2007), “Ứng dụng công nghệ GPS giám sát chuyển dịch đứng của cầu”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Trần Trọng Đức, (2007), “Phát triển công cụ GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu biến đổi theo thời gian”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Phan Hiền Vũ, (2007), “GIS – Giải pháp quản lý và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội hiệu quả”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Lê Văn Trung, Nguyễn Văn Hiệp, (2007), “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong marketing”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Lê Văn Trung, Nguyễn Văn Hiệp, (2007), “Hệ thống giám sát phương tiện vận tải sử dụng GPS phục vụ quản lý giao nhận hàng cho các công ty sản xuất và dịch vụ”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Lê Văn Trung, Nguyễn Trường Ngân, (2007), “Đánh giá biến động thích nghi đất nông nghiệp lưu vực sông Bé”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Trần Trọng Đức, Nguyễn Thị Quốc Anh, (2007), “Ứng dụng công nghệ ArcIMS trong đưa dữ liệu GIS lên mạng”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Lâm Đạo Nguyên, Armando Apan, Frank Young, Lê Văn Trung, Lê Toàn Thủy, Alexandre Bouvet, (2007), “Những kết quả bước đầu ứng dụng tư liệu viễn thám radar ENVISAT-ASAR để giám sát mùa vụ lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Lê Văn Trung, Lê Trung Chơn, Trần Thị Thu Hiền, (2007), “Kết hợp Viễn thám – GIS trong việc thành lập bản đồ bự báo ngập lũ”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 10, Đại học Bách Khoa TP HCM.


Năm 2006

Trần Trọng Đức, (2006), “Using GIS and AHP Technique for Land-Use Suitability Analysis”, Proceedings: International Symposium on GeoInformatics for Spatial-InfraStructure Development in Earth and Applied Sciences, Page 176-181, 9-11 November.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2006), “Khai thác các máy thu GPS cầm tay trong định vị chính xác cao”, Hội thảo Địa Tin Học lần thứ 1 tại Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.


Năm 2005

Hà Minh Hòa và Nguyễn Ngọc Lâu, (2005), “Khả năng sử dụng các dữ liệu thu tín hiệu vệ tinh GPS trên các trạm thu thường trực để xác định độ ẩm không khí ở tầng đối lưu”, Hội thảo Khoa học lần thứ 9 của Viện Khí Tượng Thủy Văn, Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Quang, Nguyễn Tân Sơn, (2005), “Hệ thống thủy đạc chi phí thấp”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 9, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Hà Minh Hòa, Nguyễn Ngọc Lâu, (2005), “Những phát triển trong việc xử lý dữ liệu GPS để nghiên cứu chuyển dịch của vỏ trái đất tại Việt Nam”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 9, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2005), “Xây dựng phần mềm GUST – thành tựu bước đầu của việc phát triển công nghệ xử lý dữ liệu đo GPS độ chính xác cao ở Việt Nam”, Tạp chí Địa Chính, Vol 4-2005, pp 31-35.

Hà Minh Hòa, Nguyễn Ngọc Lâu, Vũ Trung Rụy, (2005), “Nghiên cứu ảnh hưởng của các hiện tượng triều trái đất và triều cực trái đất đến kết quả đo đạc GPS độ chính xác cao trên khoảng cách lớn”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, Vol 10-2005, pp 50-55.

Lau N Nguyen, King M, Coleman R, and Morgan P, (2005), “Comparison of GPS results from different processing of ambiguity parameters – a case study in the Amery Ice Shelf region, East Antarctica”, International Journal of Geoinformatics, Vol 1 N3 2005, pp 45-51.


Năm 2004

Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Quang, Nguyễn Tân Sơn, (2004), “Nâng cao độ chính xác và tính hiệu quả của quá trình thuỷ đạc bằng kỹ thuật RTK”, Hội nghị lần thứ 1 của Tổng Cục Địa Chính, Hà Nội.

Trần Trọng Đức và Nguyễn Ngọc Lâu, (2004), “Nghiên cứu ứng dụng hệ định vị toàn cầu (GPS) và Công nghệ thông tin địa lý (GIS) trong thu thập, cập nhật và quản lý dữ liệu cơ sở hạ tầng đô thị”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Vol 7-2004, pp 56-64.

Trần Trọng Đức, (2004), “Phương pháp tính toán đền bù trong giải tỏa mặt bằng ứng dụng công nghệ GIS”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Vol 10-2004, pp 51-57.


Năm 2003

Hà Minh Hòa và Nguyễn Ngọc Lâu, (2003), “Nghiên cứu xác định khoảng thời gian thu tín hiệu vệ tinh GPS trên mạng lưới địa động học Lai Châu - Điện Biên”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ- Địa chất, Vol 1-2003, pp 99-102.

Đào Xuân Lộc và Nguyễn Ngọc Lâu, (2003), “Phương pháp điểm nút bình sai lưới đa giác”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Vol 6-2003, pp 67-77.

King M, Coleman R, and Lau N Nguyen, (2003), “Spurious periodic horizontal signals in sub-daily GPS position estimates”, Journal of Geodesy, Vol 77-2003, pp 15-21.


Năm 2002

Nguyễn Ngọc Lâu, (2002), “Cải thiện việc tính toạ độ vệ tinh GPS từ bản lịch phát tín”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, Lê Văn Hưng, (2002), “Các phương án định vị ellipsoid theo EGM96 trên lãnh thổ Việt Nam”, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 8, Đại học Bách Khoa TP HCM.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2002), “Mối quan hệ giữa góc cao vệ tinh và độ chính xác xác định độ cao bằng công nghệ GPS”, Tạp chí Trắc địa -Bản đồ, Vol 1-2002, pp 37-47.

Nguyễn Ngọc Lâu, (2002), “Vai trò của các trị đo khí tượng trong xử lý GPS chính xác cao”, Tạp chí Trắc địa -Bản đồ, Vol 2-2002, pp 41-53.

Trần Trọng Đức, (2002), “Chuyển đổi dữ liệu địa chính dạng Autocad sang dạng dữ liệu phù hợp theo yêu cầu của hệ GIS”, Tạp chí Trắc địa -Bản đồ, Vol 1-2002, pp 24 - 30.

Trần Trọng Đức, (2002), “Tích hợp các ảnh vệ tinh có độ phân giải không gian khác của Landsat 7 ETM+”, Tạp chí Trắc địa -Bản đồ, Vol 1-2002, pp 48-53.


Năm 2001

Nguyễn Ngọc Lâu, (2001), “Đánh giá độ chính xác các thông tin trong bản lịch phát tín GPS sau khi SA tắt”, Tạp chí Trắc địa -Bản đồ, Vol 1-2001, pp 38-45.


Năm 2000

King M., Lau N Nguyen, and Coleman R, (2000), “Strategies for high precision processing GPS measurement with application to the Amery Ice shelf, East Antarctica”, GPS Solution, Vol 4-2000, pp 2-12. 

Liên hệ

thảm chơi cho bé

Địa chỉ: 93 Huỳnh Thiện Lộc, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

Điện thoại: (08) 3860 5126

Di động: 090 88 206 88

Email: bachkhoageo.company@gmail.com

Fax: (08) 3860 5235

Website: www.bachkhoageo.com